Privacybeleid

GEGEVENSBEHEER

City Scooter, een handelsmerk van Metaalhandel Delrue nv, is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten, en verbindt er zich toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle andere regelgeving hieromtrent te respecteren.

Gegevensbescherming is voor City Scooter zeer belangrijk. Alle gegevens die door City Scooter worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt, tenzij de klant hiervoor haar toestemming gegeven heeft. De informatie die de klant aan City Scooter geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Alleen de werknemers van City Scooter en haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de klanten gebruiken, met het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, beheer van de accounts van de klanten, beheer van de eventuele terugzending, het verzenden van publicitaire e-mails die betrekking hebben op de lopende en toekomstige verkopen, voor de behartiging van eigen gerechtvaardigde commerciële belangen binnen het kader van een individuele klantenservice (mits de klant daarmee akkoord gaat), voor het abonneren/opzeggen van de nieuwsbrief, voor de deelname van klanten aan wedstrijden, voor statistische analyses over het gebruik van de City Scooter website door de klanten teneinde de navigatie en de gebruikerservaring te verbeteren en ten slotte met het oog op de systeemveiligheid.

Te dien einde kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • gegevens van klanten (naam, voornaam, factuuradres, leveringsadres (indien verschillend van factuuradres), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum);
  • IP-adres van de aanvragende computer;
  • Producten die een klant opgeslagen heeft in zijn/haar verlanglijst;
  • Akkoord/weigering van een klant of hij/zij de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

 
De bankgegevens in verband met de betaling van de bestellingen worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverleners. City Scooter heeft zelf geen toegang tot uw bankrekeningnummer of kaartnummer (deze gegevens kunnen wel door City Scooter behandeld worden in het geval van een terugbetaling).

City Scooter gebruikt de nodige beveiligingstechnieken om het verlies, aanpassing, diefstal of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

RECHT TOT INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de klant te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de klant niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan de klant schrijven naar City Scooter, Moscou 33 D, 8680 Koekelare of per e-mail op info@city-scooter.be, met duidelijke vermelding van de gegevens die de klant wil inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Elke klant kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, gratis en zonder enige uitleg hiervoor te moeten geven, door op de link onderaan de uitnodigingsmails die worden toegestuurd te klikken.

Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be).

COOKIES

City Scooter wenst de website zo individueel mogelijk in te richten voor haar klanten en zoekt voortdurend naar verbeteringen om de klant de ultieme shopervaring te laten beleven. Daarom gebruikt City Scooter op haar website gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens het online-bezoek op de computer van de klant worden opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

De cookies worden gebruikt zodat de klant permanent kan beschikken over telkens terugkerende instellingen (zoals taalkeuze, etc.) op de website om het comfort en de individualisering op City Scooter te vergroten.